Αστάρι για τσιμεντοσανίδα και περλομπετόν

Ειδικά αστάρια για τσιμεντοσανίδες και περλομπετόν, για μόνωση και στεγάνωση.