Υλικά

Στο κατάστημά μας θα βρείτε τα αναγκαία υλικά για την ανακαίνιση του χώρου σας. Διαθέτουμε πατητή τσιμεντοκονία, αστάρια, σιλικόνες, κόλλες πλακιδίων, στόκους, υλικά για μόνωση αλλά επίσης και καθαριστικά προϊόντα καθώς και εργαλεία.