Σπογγοθήκη

Θήκες για σφουγγάρια σε διάφορα σχήματα, για το λουτρό ή το ντους.